Stanovisko k péči o COVID-19 pacienty

Praha 29. září 2021 (PROTEXT) – Na základě iniciativy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a Národního dispečinku intenzivní péče proběhlo dne 16. 9. 2021 za přítomnosti předsedy…

Praha 29. září 2021 (PROTEXT) - Na základě iniciativy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a Národního dispečinku intenzivní péče proběhlo dne 16. 9. 2021 za přítomnosti předsedy...

Celou zprávu naleznete na (http://www.protext.cz) zde.