Foto měsíce října vyhrál jihočeský fotograf Václav Pancer

Celou zprávu naleznete na (https://www.ctk.cz/novinky/) zde.